Dr. Silver 101+ 

                 Уред за сребърна вода от ново поколение!

• нормализира енергийното състояние и моле­кулната структура на вътреклетъчната течност;

• подобрява пропускливостта на клетъчните мем­брани;

• подобрява дейността на бъбреците и отделител­ната система;

• подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчния мехур;

• подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;

• подобрява перисталтиката на червата;

Уникалната сила на водата и сребърните йони

 

Основни ефекти от приема на магнитно-структурирана вода:

• синергично подпомага ефекта на сребърните йони;
• подобрява функционалното състояние на нерв­ната система;
• подпомага регулирането на телесното тегло;
• регулира артериалното налягане;
• алкализира тъканите;
• подобрява снабдяването на клетките с кисло­род;
• подмладява организма.

 

Уредът представлява миниатюрно устройство във формата на изтеглен елипсоид. В херметичната част на корпуса е разположена електронна схема, управляваща процеса на електролитно отделяне на сребърни йони (“Ag+”) и батериите. В предния край на уреда, зад решетките се намират електрод, изработен от сребро проба 1000 и електрод от неръждаема стомана. В резултат на електролизата сребърният електрод постепенно се разтваря и насища водата със сребърни йони.

Над електродите е монтирана система от посто­янни неодимови магнити и носител на екстракт от 101 лечебни билки. Тази конфигурация формира магнитно поле със специфична конфигурация и напрегнатост, способстващи информационно про­ектиране на лечебните свойства на билките върху обработваната вода, както и за нейното магнитно структуриране и засилване на имуностимулира­щия и бактерицидния ефект на сребърните йони.

 

 Допълнителни ефекти на уреда Dr.Silver 101 +

 • Наред с генерирането на сребърни йони във во­дата, използването на Dr.Silver 101+ дава още два мощни ефекта:

 • Магнитна обработка и структуриране на водата;

 • Енергиен пренос на 101 лечебни растения с ясно изразен ефект за активиране на имунната сис­тема на организма.

 Енергиен пренос на 101 лечебни растения

 При производството на уреда се използва спе­циална технология, благодарение на която във вода­та се осъществява пренос на енергоинформацион­ните матрици на специално подбрани 101 лечебни растения. Този пренос обогатява водата, насища я с информационните характеристики за лечебното действие на билките, които са специално подбрани за активна подкрепа на имунната система, общите възстановителни сили на организма, виталността и жизнените сили на организма.

Благодарение на едновременния ефект на маг­нитно-структуриране и пренос на енергийна ин­формация, паметта на водата се зарежда с благот­ворно и лечебно действие, което се предава върху клетъчната система на организма. В резултат на тази синергична комбинация, наред с дезинфек­ционното и бактерицидно действие на сребърните йони, получената при обработка с Dr.Silver 101+ вода носи мощна информация за възстановяване и съхраняване на човешкото здраве, повишаване виталността и жизнените сили, информация, която ефективно се усвоява от човешките клетки.