Инхалатори Инхалаторите са устройства за приемане на лекарствени средства чрез вдишване или така наречената инхалация. Инхалаторите биват парови (когато лекарството се изпарява), ултразвукови (този тип инхалатори разпръскват лекарственото средство във вид на аерозол, това се получава в следствие на високочестотни колебания на пластината на излъчвателя) и компресорни (тези инхалатори формират аерозолен облак с помощта на компресор, създаващ достатъчно мощен поток на въздух чрез малък отвор в камерата на небулайзера, който от своя страна съдържа лечебния разтвор).