Ваучери за лоялност

Всеки регистриран потребител на Drebisimo може да получи ваучер за лоялност след като натрупа минимум една точка за лоялност. Точките за лоялност се натрупват след всяка финализирана покупка на стойност над 5 лв. от Drebisimo. Под финализирана се разбира, че стоката е получена от клиента, а Drebisimo е получил наложения платеж за стоката. На всеки 5 лв. се получава по 1 точка за лоялност. В меню „МОИТЕ ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ” всеки регистриран потребител може да конвертира точките за лоялност във ваучер, който след това да използва при следваща покупка. 1 точка за лоялност се равнява на 10 стотинки. Точките и ваучерите за лоялност имат валидност 1 година.

 

 

В случай на съмнения за измама относно получаването и използването на промоционални ваучери Drebisimo, Drebisimo си запазва правото да анулира едностранно всяко разпределение или използване на ваучери Drebisimo, без потребителят да има право да предяви иск за обезщетение или за равностойността на тези бонуси.

В случаите на чл. 7.8.1от Общите условия, приложими за продуктите, напълно или частично платени с безплатни промоционални ваучери, върнатите суми не подлежат на възстановяване в банкови сметки, посочени от клиента; в случай на връщане, клиентът ще получи ваучер на същата стойности ще го използва само за бъдещи покупки от www.drebisimo.com.